Cocaína pode levar a comportamento paranoico e aumenta risco de infarto